Wij gedenken

Op 11 november 2018 overleed Adriaan Timmer op de hoge leeftijd van 92 jaar. In de uitvaartdienst lazen we uit de zaligsprekingen, MattheĆ¼s 5, waar Jezus mensen zalig noemt, gelukkig verklaart, die rechtvaardigheid zoeken en in zachtmoedigheid leven. We wensen de familie Timmer veel sterkte en Gods troost toe in hun verdriet. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr.19.