Wij gedenken

Op 20 januari 2019 is overleden Annigje Slingerland, weduwe van Jan Krijgsman,  In de rouwdienst in de kerk lazen we uit MatteĆ¼s 5, over het licht dat moet schijnen voor de mensen. Soms kan de vlam klein worden en haast doven, maar wie dicht bij God blijft zal steeds nieuwe kracht ontvangen. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in het gemis en Gods zegen in alles. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr. 3, 2019