Wij gedenken

Op  7 februari 2019 overleed Cornelia Marrigje de Mik – de Visser op de hoge leeftijd van 95 jaar.  De woorden uit Psalm 25 die zij ons aanreikte passen goed bij haar: ‘Want Gij zijt mijn heil o Heer, ik blijf u al den dag verwachten’. Het leven wordt soms zo stil en dan is het goed als een mens vertrouwen heeft. Zonder dat geloof is het leven dood-stil, maar in het vertrouwen op Christus als Opgestane Heer kan een mens leven in stille verwachting. Wij wensen de familie en bekenden veel sterkte toe en bidden dat haar gedachtenis tot een zegen mag zijn. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr. 3, 2019.