Wij gedenken

Op 15 februari 2019 overleed in alle rust en vrede Feike Leij op de leeftijd van 93 jaar. Hij was een heel gelovig man, oprecht en ernstig. Dat blijkt ook uit de woorden die hij aanreikte voor de rouwdienst: Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig, uit Psalm 84, de trouwtekst die de tekst van zijn leven werd. Psalm 84 is het lied van een pelgrim, een reiziger op weg naar Gods huis, naar het eeuwige Vaderhuis. Soms door moeiten en gevaren, maar ook: van kracht tot kracht, van oase tot oase, tot aan de eindbestemming. Wij zijn dankbaar dat we Feike Leij zo lang in ons midden mochten hebben en we wensen mevr. Leij, de kinderen, kleinkinderen en de vele vrienden en bekenden veel sterkte toe in dit verdriet. Een uitgebreider 'Wij gedenken' leest u op de IJsseldijkkerkpagina van het Krimpens Kerkblad nr. 3, 2019