• Home
  • Collecten in februari

Collecten in februari

In februari 2019 collecteerde de diaconie op zondag 3 februari voor de Nederlandse Patienten Vereninging
en u gaf voor dit doel € 409,60.
Op zondag 10 februari  werd uw bijdrage gevraagd voor  het Missionair Werk. De opbrengst voor dit doel is geworden €336,50.
Op zondag 17 februari  vroeg de diaconie uw bijdrage voor Stille Hulp en ontving daarvoor van u € 422, 05.
De collecte op zondag 24 februari  bracht een bedrag bij elkaar van 336,30, bestemd voor het Gevangenispastoraat.
In de Jeugddienst van die avond bracht de collecte voor de stichting Compassion €354,95 bij elkaar.
De diaconie van de IJssedijkkerk dankt u namens alle goede doelen voor uw gaven.