• Home
  • Lijdenstijd en Stille Week

Lijdenstijd en Stille Week

Lijdenstijd
In de tijd voor Pasen is er ruim aandacht voor het lijden van Jezus. We proberen onze gedachten richting te geven aan bezinning in deze periode. Het ZWO ons helpt om ook de aandacht op onze medemens richten.

Oorspronkelijk was de lijdenstijd periode gekoppeld aan de adventsperiode, beide periodes duurden toen ZEVEN weken.
In de protestantse traditie is deze lange periode van zeven weken gehandhaafd, mede op grond van het aantal kruiswoorden van Jezus: zeven in totaal. De lijdenstijd duurde dus zeven weken.
Vanuit de rooms-katholieke traditie kennen we de veertigdagentijd. Deze begint op Aswoensdag. Deze voorbereidingsperiode is een zondag korter en duurt ruim zes weken. Vanaf Aswoensdag werd in deze traditie gevast tot aan Pasen.
Over de avondmaalstafel hangt een kleed dat antependium heet. De kleur daarvan richt onze aandacht op de tijd van het kerkelijk jaar waarin we leven.
In de lijdenstijd is het kleed paars: een kleur van boete en inkeer. In de samenkomst op Stille Zaterdag wordt dit paarse antependium verwisseld voor één met een witte kleur; de kleur van het feest en van zuiverheid. Zo wordt al vooruit gewezen naar de eerste Paasdag: Jezus' opstanding.
Tegenwoordig is er binnen de protestantse kerken een groeiende belangstelling voor het vasten. Vasten kan gebruikt worden om de aandacht opnieuw te richten op de weg naar Gods Koninkrijk, om zich opnieuw bewust te worden van alles wat daarvan afleidt en van onze eigen onvolmaaktheid en de gebrokenheid van deze wereld.
In de lijdenstijd is het goed om stil te staan bij de betekenis van het offer en het lijden van Jezus voor ons eigen leven.
Bij vasten wordt vaak gedacht aan niet of weinig eten, maar minder televisie kijken en een zo leeg mogelijke agenda bijvoorbeeld zijn ook vormen van vasten waardoor er ruimte en tijd vrijkomt voor geestelijke verdieping.

De Stille Week
De Stille Week is de laatste week van de periode tussen Aswoensdag en Pasen: de lijdenstijd.
Een week om stil te worden,en in die stilte de betekenis van het offer en het lijden van onze Heer in ons eigen leven te overdenken.
In onze gemeente is er in deze week elke avond een kort avondgebed.
Kom ook ervaren dat het goed is om samen naar Pasen toe te leven met gebed, het lijdensverhaal en stilte om ruimte te maken voor God.