• Home
  • Collecten in maart

Collecten in maart

intro collecte diaconieDe diaconie wil graag de resultaten van de collecten in de maand maart 2019 met u delen. In maart collecteerde de diaconie op zondag 3 maart voor een project van Kerk-in Actie in Rwanda met als opbrengst €278,03. Op zondag 10 maart werd voor de vereniging Exodus €396,47 ingezameld. Tijdens de dienst op woensdag 13 maart, Biddag, werd € 374,39 bijeengebracht voor de Voedselbank. Op zondag 17 maart was het collectedoel het Leger des Heils, waaraan u samen € 258,71 bijdroeg. De bestemming van de collecte op zondag 24 maart was voor  de Herberg, een hulporganisatie voor tijden als het leven moeilijk is. Het resultaat was € 282,15. Op de laatste zondag van de maand, 31 maart, was het collectedoel de organisatie M.A.F., die met behulp van vliegtuigen hulp en evangelie brengt op verafgelegen plaatsen. Uw gezamenlijke bijdrage voor dit doel was € 351,78.
De diaconie van de IJssedijkkerk dankt u namens alle goede doelen voor uw gaven.