• Home
  • Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurVanuit de kerkenraadsvergadering van 01-05-19 wil de kerkenraad graag het volgende met u delen:
Woensdag 22 mei 2019 is er het jaarlijkse kerkenpad. Kinderen uit de groepen 7 en 8 van verschillende basisscholen bezoeken diverse kerken in Krimpen, waaronder de IJsseldijkkerk.
Hier wordt van alles verteld over de historie van ons kerkgebouw, over de kerkdiensten en over het jeugdwerk.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van woensdag 1 mei hebben we dhr. Ed Lathouwers bedankt en in het zonnetje gezet vanwege de vele jaren en vele vormen van inzet voor onze wijkgemeente. 
Vanaf 1963 tot nu is dhr. Lathouwers als vrijwilliger aan het werk geweest, waarvan de laatste 25 jaar als preekvoorziener. Hij was degene die er voor zorgde dat er iedere keer weer een gastpredikant was.
Voor deze grote staat van dienst heeft hij een draaginsigne en een mooie oorkonde ontvangen. En natuurlijk paste daar ook een mooi boeket bij, in ontvangst genomen door zijn vrouw Elly.

kopie ed 2