Wij gedenken

Op Goede Vrijdag, 19 april is overleden Cornelis Rolloos.  Voor de rouwdienst had dhr. Rolloos zelf de teksten en liederen uitgekozen. Zo lazen we uit 1 Korinthe 13, waar het gaat over de liefde. Bij alles wat in het leven er toe doet, is dit het belangrijkste: de liefde van de ene mens voor de ander, de liefde van God voor ons in Christus Jezus. De troost van die liefde wensen we de familie Rolloos van harte toe in het gemis. 
Een uitgebreider Wij gedenken vindt u op de IJsseldijkkerk-pagina van het Krimpens Kerkblad nr. 6.