• Home
  • Ontmoetingsbijeenkomsten

Ontmoetingsbijeenkomsten

ontmoetingsavonden 2019 2
We mogen terugkijken op een vijftal heel mooie ontmoetings-bijeenkomsten, twee middagen en drie avonden rond het thema ‘Iedere week een nieuwe preek’.
Een grote opkomst en veel enthousiaste deelnemers maakten het heel goed om elkaar te ontmoeten.
Als thema stonden we stil bij de betekenis van de preek.
Hoe komt een preek tot stand, en hoe horen wij dat dan, en hoe gaan wij er zelf mee verder – of ‘vergeet’ je het al snel?
Levendige gesprekken tussen jongere en oudere deelnemers: het was goed om elkaar zo weer te ontmoeten!
Een van de deelnemers schreef er een mooi stukje over en één van de ouderlingen maakte een paar sfeerfoto's:

Iedere week een nieuwe preek
Een nieuwe preek! Iedere week! En als het kan zo smakelijk mogelijk! Dat is nog niet zo makkelijk als het lijkt op zondagmorgen…. En omdat niemand zit te wachten op een smakeloze, zouteloze hap, is het ‘preekmaakproces’ iets dat niet onderschat mag worden. Het is een goede reden om daar eens ontmoetingsavonden over te organiseren!

Na de koffie met zelfgebakken cake en koek, bestond het voorgerecht uit de opening door een van de wijkouderlingen die een tekst las uit Psalm 19 en enkele verhelderende woorden las over ‘een woordeloze preek’: Gods majesteit wordt niet alleen door woorden bekend gemaakt, maar ook door de hemel, door het uitspansel. De hemel vertelt elke dag wat God heeft gemaakt: de zon, de maan en de sterren. Psalm 19:1 werd daarna gezongen.

Voor de pauze nam ds. Baggerman ons mee in het ‘preekmaakproces’. Hoe wordt een preek geboren? Wat gebeurt er allemaal voordat de preek klaar is om ‘geserveerd’ te worden? Allerlei ingrediënten kwamen langs: voorbereiding vanuit verschillende Bijbelvertalingen, beelden van kunstenaars en schilders, opmerkingen van gemeenteleden en zoektochten naar een ‘binnenkomer’ waardoor de eerste woorden van de preek ‘naar meer zullen smaken’.

De verwerking bestond uit drie ‘gangen’ -zoals vroeger een preek in drie punten was verdeeld – waarover de aanwezigen in groepjes verder konden praten.

Is de preek mensenwoord of Gods Woord? Hebben we de ervaring dat God tot ons persoonlijk spreekt?

Het tweede onderdeel handelde over de vraag of een preek actueel moet zijn en het toetje bestond uit de ‘nabetrachting’ of ‘nabeschouwing’ : wat gebeurt er na de preek? Herkauwen we de woorden? Praten we er thuis of met anderen over door? Wat doen we er praktisch mee? Geven we zelf het goede nieuws over Jezus door? Volgens Psalm 19 zijn Gods Woorden zoeter dan honing. Lekker! Dat moeten anderen toch ook proeven?
Pieter Geneugelijk

ontmoetingsavonden 2019 1ontmoetingsavonden 2019 3ontmoetingsavonden 2019 4ontmoetingsavonden 2019 5ontmoetingsavonden 2019 6