• Home
  • Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurVanuit de kerkenraadsvergadering  van 29-05-19 wil de kerkenraad graag het volgende met u delen:
De kerkenraad is in gesprek over het veel besproken onderwerp homofilie. Veelbesproken, maar ook vaak weer op een zijspoor gezet omdat het een lastig / gevoelig onderwerp is. Toch hebben wij gemeend dat het goed is hierover met elkaar van gedachten te wisselen om te weten hoe onze idee├źn en gevoelens hierbij zijn, en hoe we hier als kerkelijke gemeente mee om mogen en kunnen gaan.
Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp, laat u dit gerust weten. Binnenkort vervolgen wij ons gesprek.
Ook is kort gesproken over de jaarmarkt. De commissie is op dit moment te klein om goede voorbereidingen te kunnen treffen, bovendien zijn we op zoek naar een andere invulling. Besloten is dit de jaarmarkt tijdens Open Monumentendag over te slaan en later in het seizoen een mooie gemeentedag te organiseren.
Wilt u meedenken in dit proces, meld u aan bij Theo de Jong!