• Home
  • Van de scriba

Van de scriba

kerk in de zomerNu we nog volop genieten van de zomer en veel mensen nog op vakantie zijn of gaan, kijken we ook voorzichtig vooruit naar wat komen gaat. Niet alleen op de startzondag maar ook daarna zullen we elkaar weer op allerlei plaatsen en momenten kunnen ontmoeten. En intussen blijven we naar elkaar omzien!
Met hartelijke groet, Annemieke Ringoir