Wij gedenken

Op 25 september  2019 is overleden Cornelia Geertje Martijntje van den Hengel-Stout in de leeftijd van 87jaar. Heel haar leven door, en ook in de laatste jaren, ontving ze kracht van God, zoals ze dat zelf ook benoemde. In dat geloof en vertrouwen hebben wij ook afscheid genomen van haar. In de dienst waarin we de herinneringen deelden lazen we over Gods toekomst: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin alles nieuw en goed zal zijn. Wij zijn dankbaar dat Corry van den Hengel zo de rust heeft gevonden, ‘veilig in Jezus armen’. We wensen de familie en allen die haar zeer zullen missen veel sterkte en Gods troost toe.
Een uitgebreider Wij gedenken vindt u op de IJsseldijkkerk-pagina van het Krimpens Kerkblad nr. 12.
Ds. C. Baggerman