• Home
  • Advent-avondgebed

Advent-avondgebed

verkoop adventskaarsen 2019Op de woensdagen in de adventstijd zijn er gezamenlijke avondgebeden in de kerken.
Een moment van stilte, inkeer en bezinning.
We hebben het eerste geestelijk  Advents-licht ontstoken met een Avondgebed in de Ark. Samen, met mensen van binnen de Krimpense kerken en misschien ook wel daarbuiten.
Op 4 december hebben we opnieuw geluisterd naar de profeet Micha en het omsmeden van wapens in levenschenkende voorwerpen zoals ploegscharen. We hebben gebeden dat de vijandigheden die in ons hart wonen ook omgesmeed mogen worden tot liefdevolle gedachten en daden.
We hebben op 11 december kunnen ervaren wat de woorden betekenen die Micha sprak in 6:8: God vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God. 
Zo gaan we verder op weg naar Kerst:
Op woensdag 18 december voor de laatste keer voor Kerst in De Rank,
Tijd: 19.15 - 19.45 uur.
Samen willen we ons zo op een goede manier voorbereiden op het grote feest van Kerst door te bidden, te zingen, te lezen en stil te zijn.
Iedereen van harte welkom!