• Home
  • Nieuwe gezichten in uw wijk?

Nieuwe gezichten in uw wijk?

intro kerkenraad kleurWijkindeling
We kijken terug op een hele mooie dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers.
Met de nieuwe diaken en de nieuwe ouderlingen zijn er geen vacatures meer in de kerkenraad!
Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn.
Met de ouderlingen is een nieuwe voorlopige wijkindeling afgesproken.
U vindt  het uitgebreid overzicht van wijkindeling en wijkomschrijving samen met een kaart met de wijken als u in de bovenbalk bovenaan deze pagina over het woord  GEMEENTE gaat en daaronder op de woorden WIJKINDELING OUDERLINGEN klikt.
Het kan zijn dat er nog iets wijzigt in de wijkindeling, maar voorlopig is dit de afspraak. De bedoeling is dat in een nieuwe gemeentegids de indeling compleet wordt weergegeven. Hebt u vragen, richt u zich dan tot de scriba: