• Home
  • Paasgroet 2020

Paasgroet 2020

paasgroet 2020Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘STA OP!’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende !
Ook in Krimpen doen Rank/Ark, Wingerd en IJsseldijkkerk mee aan de paasgroetenactie. In de IJsseldijkkerk wijkgemeente zal deze Paasgroet aan u worden uitgereikt op zondag 22 maart om te versturen tot uiterlijk 5 april. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.  Meerdere kaarten  kunt u  in 1 envelop doen en versturen. Dit jaar kunnen alle paasgroetkaarten naar het dienstencentrum  worden gestuurd ( uiterlijk 5 april) 
Adres:
Protestantse Kerk in Nederland
 t.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM Utrecht  
Van daaruit worden de kaarten verspreid over de binnenlandse gevangenissen , de kaarten voor de gevangenen in het buitenland worden via St..Eprafas verstuurd.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie

Bijvoorbaat hartelijk dank!
ZWO –commissie Rank/ Ark, Wingerd en IJsseldijkkerk.