• Home
  • 40-dagentijd boekje 2020

40-dagentijd boekje 2020

intro ZWOOp woensdag 26 februari 2020  begint de 40-Dagentijd die zal duren tot  tot 11 april met dit jaar het thema: STA OP!
Ook voor dit jaar is er weer een 40-dagentijdboekje gemaakt, dat u gedurende 6 weken kunt gebruiken ter voorbereiding op het Paasfeest. Het wordt uitgedeeld op zondag 23 februari.
In de 40 dagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood en een nieuw begin.
Jezus zei: “Sta op” tegen zieke mensen en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde.
Daarom worden wij nu als gemeente opgeroepen om stil te staan bij het onrecht en de ongelijkheid in de wereld en op te staan voor menen die een steuntje in de rug nodig hebben. Met een dagelijkse Bijbeltekst, een overdenking, recept, lied of gedicht brengen u in de Lijdenstijd steeds dichter bij het feest van een nieuw begin, Pasen.
De lezingen komen uit het leesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap.U vindt verder elke week een beschrijving van de Nederlandse en buitenlandse diaconale projecten van Kerk in Actie.
We zijn blij dat we weer als redactie van de drie PKN-wijkgemeenten in Krimpen aan den IJssel dit Lijdenstijd-boekje hebben kunnen samenstellen. We danken alle predikanten die meedachten, meeschreven en alle overige schrijvers van de overdenkingen. We wensen u een zinvolle en geïnspireerde 40 dagentijd!
De ZWO-commissie:
Wingerd: Leonie van Hoek, Karin van Cappellen
Ark/Rank: Marit Zondervan, Mariëtte Mets
IJsseldijkkerk: Pieta Vonk Noordegraaf