Wij gedenken

Op zondag 29 december 2019 overleed, heel plotseling, Neeltje de Keizer – Kool op de leeftijd van 86 jaar. Nel de Keizer was een bekend lid van onze gemeente, een dierbare vriendin voor velen. Zij koos voor de woorden uit Psalm  13: ‘Ik vertrouw op uw ​liefde: mijn ​hart​ zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft mij geholpen.’ Wij zijn dankbaar dat God in zijn liefde heeft omgezien naar Nel en dat zij nu in vrede mocht heengaan.
We wensen de kinderen en allen die haar missen veel sterkte en Gods nabijheid toe! Een uitgebreider Wij gedenken vindt u in het Krimpens Kerkblad nr. 3, 2020