• Home
  • Pastorale brief

Pastorale brief

ds baggerman 1Onze wijkpredikant ds. C. Baggerman heeft aan alle gemeenteleden een brief geschreven om ons te bemoedigen bij de ontwikkelingen die het gevolg zijn van het Coronavirus in Nederland. Het raakt immers ook onze wijkgemeente.
U leest deze brief in zijn geheel bij LEES VERDER

Krimpen aan den IJssel, 13 maart 2020

Aan de gemeenteleden van de IJsseldijkkerk, broeders en zusters,

Graag wil ik u in deze verwarrende tijd oproepen tot gebed:

Heer van ons leven, onze Vader,
Wij danken U voor kracht en gezondheid, voor vrede en vrijheid.
Wij danken U dat zondag aan zondag, uw gemeente mag samenkomen.
Nu leven wij in een vreemde en verwarrende tijd.
Wij weten niet goed wat deze corona-ziekte doet en wat er gaat gebeuren.
Wij worden bang en onzeker.
Heer, ontferm U!
Zegen hen die ziek zijn, of die met een zieke leven.
Zegen hen die kwetsbaar zijn en die bang zijn.
Hier in Nederland, in China en Iran, in Italië en waar ook ter wereld.
Wees bij hen die een geliefde verloren hebben aan deze ziekte.
Heer, ontferm U!
Zegen artsen, verpleegkundigen, alle mensen die in de zorg werken.
Zegen onze minister-president, het kabinet,
en allen die beslissingen moeten nemen.
Zegen uw kerk, dat we woorden van troost kunnen bieden.
Leer ons in alles, ja meer en meer, te vertrouwen op uw Zoon, Christus Jezus,
die aan het kruis onze schuld en zonde op zich heeft genomen,
die onze ziekte heeft gedragen
en die onze dood heeft overwonnen.
Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer ontferm U.
Amen

Mocht u vragen hebben, laat het dan weten.
Wij hopen en bidden dat het geregelde leven weer snel mag terugkomen.
Ds. C. Baggerman, wijkpredikant
0180 – 761661