• Home
  • Extra bericht vanuit de kerkenraad

Extra bericht vanuit de kerkenraad

intro kerk en pastorieDe kerkenraad  deelt met u de  maatregelen i.v.m. het corona-virus met die aansluiten bij de situatie van dit moment.
Bij wijzigingen probeert de kerkenraad u zo snel als mogelijk te informeren, o.a. door nieuwsbrief en website.
Wilt u deze informatie zoveel mogelijk delen, zodat ook mensen die niet geabonneerd zijn op de nieuwsbrief hiervan weten.
De kerkenraad wil het volgende met u delen:

Beste gemeenteleden,
In deze tijden van onrust en onzekerheid willen we proberen op deze manier toch met elkaar in contact te blijven en elkaar op de hoogte te houden.
Er wordt getracht op de website van de kerk de informatie zo actueel mogelijk te houden, ook in de agenda. 
Alle kringen, catechisaties, vergaderingen zijn afgelast.
Hieronder vindt u de nu gemaakte wijzigingen.
Namens de kerkenraad wens u veel moed en sterkte. In gebed blijven we verbonden met elkaar.
Vriendelijk groet, Annemieke Ringoir

De kerkenraad houdt u graag op de hoogte over nieuwe besluiten die zijn genomen waarvan wij denken dat we recht doen aan gemeente zijn, omzien naar elkaar, maar zeker ook sterk rekening houden met de adviezen / regelgeving van de overheid.
En uiteraard dienen we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de richtlijnen die vanuit het RIVM zeer duidelijk gecommuniceerd worden.
Ook hebben we gekeken wat de adviezen zijn vanuit de PKN. Wij willen zeker niet om deze adviezen heen. 

1. Op zondag 5 april zal er geen belijdenis gedaan worden.
We hopen wel een dienst te hebben, maar het doen van belijdenis wordt verplaatst naar een ander moment, zodat we hiervan wel een echte feestelijke dienst kunnen maken, met veel bezoekers.

2. Of we op Goede Vrijdag en 1e Paasdag weer een gewone dienst kunnen doen is nu nog zeer de vraag.

3. De avondgebeden op de woensdagavonden gaan niet door.

4. Vergaderingen en kringen worden t/m 6 april stil gelegd.

5. Pastoraat: er wordt geen bezoekwerk gedaan!
Wel kunt u altijd telefonisch contact opnemen met uw ouderling of met de predikant.
Ook via e-mail is contact uiteraard mogelijk.

6. Er zullen mensen echt om hulp verlegen zitten in deze dagen. Via de diaconie kan er hulp gevraagd en aangeboden worden.
Dit kan om een boodschap gaan, maar bijvoorbeeld ook om pastorale hulp.
Het telefoonnummer hiervoor is dat van Teus Hoogerwaard: 0180 681530.

Tot zover onze voorgestelde maatregelen voor de komende weken.
Alles natuurlijk met de aantekening dat zodra er veranderingen in de hele situatie zijn, wij hier ook weer aanpassingen op zullen doen.

Wilt u deze informatie zoveel mogelijk delen, zodat ook mensen die niet geabonneerd zijn op de nieuwsbrief hiervan weten.

Wij wensen u veel sterkte, moed en natuurlijk ook gezondheid toe in deze zorgelijke tijd.

Hartelijke groet,
Uw Kerkenraad