• Home
  • Ochtenddienst 22 maart 2020 in tekst

Ochtenddienst 22 maart 2020 in tekst

 intro dominee preekstoelHelaas was het door technische oorzaken niet mogelijk om op zondag 22 maart 2020 de ochtendienst rechtstreeks te beluisteren. Daarom kunt u hier de tekst van de liturgie en preek lezen:

 Preek zondag 22 maart 2020 in de IJsseldijkkerk, voorganger Ds. C. Baggerman.

Orde van dienst:

Zingen: Psalm 122: 1
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 122: 3
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 939: 1 en 2
Woord voor de kinderen
Zingen: Lied 935
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 27:11 – 26
Zingen:Psalm 130: 3 en 4
Prediking: Matt. 27: 23
Zingen: Lied 575: 1 en 2
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen: Lied 835
Zegen
Zingen: Amen, amen, amen

In deze dienst is bijzondere voorbede gedaan voor dhr. G. Warnik  en dhr. H. van Eersel. Ook is er voorbede gedaan voor de familie Lathouwers. 

Tekst van de preek:

Maar ze schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met Hem!’ - Mt. 27: 23

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Pilatus staat voor een onmogelijke taak. Hij moet rechtspreken. En dat lijkt vaak zo simpel, maar dat is natuurlijk allermoeilijkst. Wij mensen doen vaak net alsof wij dat zelf zo zouden kunnen doen. Rechtspreken, regeren, beslissingen nemen. “Als ik het voor het zeggen had...” Wij denken vaak dat dat heel simpel is. Dat het duidelijk is wat recht en wat krom is. Iedereen heeft overal verstand van.

Maar we zien nu dagelijks hoe moeilijk en zwaar het is. Een minister die bezwijkt. Deze mensen staan voor onmogelijke opgaven. Iedere maatregel die zij moeten nemen, heeft onvoorstelbare gevolgen voor onze gezondheid, voor onze kinderen, voor onze scholen, voor onze bedrijven.

Wij moeten bidden voor onze regering. Zij hebben dat hard nodig. Wij moeten het niet allemaal beter willen weten – want we weten het ook echt niet. Wij moeten God danken voor

de wijze mensen die over ons gesteld zijn en die hun onmogelijke taak op het best proberen in te vullen.

Pilatus staat voor een onmogelijke taak. In het Sanhedrin, we hoorden dat vorige week, werd besloten dat Jezus de doodstraf moest krijgen. Maar hiervoor is goedkeuring nodig van de Romeinse bezetter. Daarom moeten ze nu naar Pilatus toe, de stadhouder.

Pilatus is verbaasd over deze Jezus – of misschien verbaast hij zich nergens over, de Romeinen vonden de Joden sowieso wat merkwaardig met hun eenzame enkele God en hun afwijkende gebruiken. Maar hij is wel echt verwonderd over Jezus, dat hij niets zegt. Normaal gaat een mens op beschuldigingen in, maar hier, net als voor de Hoge Raad, geeft Jezus geen antwoorden.

En het lijkt wel alsof Pilatus toch aan de kant van Jezus staat. Hij heeft blijkbaar door dat de leiders van het volk Jezus uit afgunst hebben overgeleverd. Nog maar net hiervoor is Jezus immers door het volk juichend binnen gehaald: “Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” Pilatus weet dat de leiders van het volk jaloers zijn op Jezus’ succes, en dat zij Hem als een bedreiging zien. Maar hij rekent erop dat het volk nog steeds aan de kant van Jezus staat.

Nu laat hij dus het volk kiezen. En hij hoopt er op, of gaat er blijkbaar van uit dat het volk wel voor Jezus zal kiezen. Zij zullen toch ook wel hun gezonde verstand gebruiken. “De meeste mensen deugen”, dus dat zal dan toch wel goed gaan komen.

Pilatus rekent erop dat het volk wel voor Jezus zal kiezen. En dat lijkt hij ook te hopen. Zijn vrouw komt er nog tussendoor; zij heeft een droom gehad, ook dat wijst erop dat het de goede kant op zal gaan.

Maar het volk kiest niet voor Jezus. Het volk kiest voor Barabbas. Een beruchte gevangene, liever hij vrij dan Jezus. Liever een boef dan een rechtvaardige. Liever een moordenaar dan Eén die het leven geeft.

“Wie wilt u dat ik vrij laat?” “Barabbas!”, riepen ze. “Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?” “Aan het kruis met Hem!”

Het volk mag kiezen. Demo-cratie. Dat lijkt geweldig. Dat is het meestal ook. Het volk kiest. Maar het volk kan ook opgehitst worden en verkeerd kiezen. Adolf Hitler kwam demo-cratisch aan de macht. Het volk koos hem. Als het volk verkeerd beïnvloed wordt – dan gaat het ook heel erg mis. Wie wilt ú dat ik vrijlaat?

Het volk mag kiezen. Dat is geen twijfelgeval, nee het is heel duidelijk, want ze zijn overgehaald. Zij laten zich ompraten door de hogepriesters en de oudsten. De leiders van het volk stoken de mensen op. nog maar enkele dagen terug was heel het volk vóór Jezus, nu zijn ze allemaal tegen Hem.

Heden Hosanna – morgen kruisigt Hem.

En Pilatus capituleert ook. Hij kan het toch niet winnen, en de massa wil je niet tegen je krijgen. Dus hij wast zijn handen in onschuld en laat de rechtvaardige over aan de verscheurende handen van de onrechtvaardigen. “Hier is Hij – lossen jullie het zelf maar

op...” En daarmee maakt hij zichzelf natuurlijk juist wel schuldig aan de dood van de Heer. Het zijn weldegelijk zijn soldaten – die Jezus nu gaan geselen. Het is zijn beslissing waardoor Jezus moet sterven.

Gemeente, er is dus geen ontkomen aan Jezus. Pilatus probeert zich neutraal op te stellen. Maar dat kan niet. Tegenover Jezus kun je je niet onverschillig opstellen. Die luxe hebben wij niet. En al helemaal niet in deze tijd. Wij kunnen onze keuze niet uitstellen.

Hoe beter wij het evangelie lezen, hoe verder we ook komen in dat lijdensverhaal, hoe duidelijker dat wordt. Je kunt niet zeggen: ik denk er over een jaar nog wel eens over na. Die luxe hebben wij niet. Je kunt het niet uitstellen. Kies dan heden wie gij dienen zult.

Christus staat vóór ons. De handen gebonden. Hij kijkt ons aan. Nu, in deze bizarre wereld, waar de kerkdeur dicht moet blijven. Waar de angst over de aarde stormt. Waar al onze plannen compleet in duigen vallen. Waar je niet meer over de nabije toekomst durft na te denken.

Christus staat vóór ons. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij vraagt alleen maar geloof, vertrouwen, overgave. Blijf je schuldig aan zijn dood – of wil je leven uit zijn vergeving?

Daarom immers gebeurt dit allemaal. Hij laat zich veroordelen, om ons vrij te spreken!

Dat is de grote troost van dit hele droevige gebeuren. Jezus doet dit… voor ons. Hij draagt onze schuld weg. Hij neemt onze ziekte op zich. Hij neemt onze angst van ons af.

Hij overwint onze dood. Zijn bloed komt over ons – en redt ons. Zijn liefde draagt ons. Zijn kracht geneest ons. Zijn trouw beschermt ons.

Hij overwint onze dood.

Jezus alleen!

Amen