• Home
  • Van de KinderNevenDienst

Van de KinderNevenDienst

kinderdienst 2020 413Beste kinderen van de kindernevendienst,

Wat een rare dagen, vinden jullie ook niet? 
Je gaat niet naar school, niet naar sport en ook niet naar de kerk.
De komende tijd is er helaas dus ook geen kindernevendienst. 
Wij vinden dat heel erg jammer, wij missen jullie nu al! 
Maar we blijven wel contact houden!

In die dienst van 22 maart is het kinderlied gezongen : Je hoeft niet bang te zijn. 

We hebben ook nog een leuke verwerking naar jullie gemaild.
Het is heel fijn om dat samen met elkaar thuis te bespreken en te maken.
Als je deze niet hebt ontvangen mail dan even naar  
Dan sturen we hem alsnog.
Hartelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst!

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer. 

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn. 

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.