• Home
  • Vierde Pastorale brief

Vierde Pastorale brief

ds baggerman 1Krimpen aan den IJssel, 11 april 2020

Aan de gemeenteleden van de IJsseldijkkerk, broeders en zusters,

De Heer is waarlijk opgestaan!

Met deze woorden begroeten christenen elkaar, al eeuwenlang, op de Paasmorgen. Ook nu, in deze vierde brief die ik u schrijf, begin ik zo: de Heer is waarlijk opgestaan! Maar wat is het dit jaar moeilijk om dit echt tot ons door te laten dringen.

Nooit in onze herinnering heerste de dood zo alom als dit jaar met Pasen. Volgens sommige mensen in sommige kerken is corona een middel in de handen van God om deze ongelovige wereld te straffen. Ik weet dat niet zo goed. Daarmee maak je God tot onze vijand en corona Zijn wapen.

Ik herken daarin niet de God van de bijbel, noch die van het Oude, noch die van het Nieuwe Testament: een God die zijn volk zegent en steeds zijn liefde geeft, die wel waarschuwt en waarmee niet valt te spotten, maar toch ook een God die nooit uit is op de dood van zijn volk, die tot het uiterste wil gaan voor zijn kinderen. Een God die uit de dood bevrijdt, die zijn kinderen wil sparen, en die hen wil vergeven, steeds weer wil vergeven, meer dan wij ooit kunnen beseffen.

De dood, de ziekte, ook corona, is géén middel in de handen van God. Het is de vijand van God, Hij wil immers het leven! Christus Jezus is toch uit de dood opgestaan? Hij heeft de dood overwonnen – de laatste vijand is verslagen.

Wij krijgen steeds meer teleurstellingen. Vorige week was het Palmzondag. Maar liefst zeven gemeenteleden bereidden zich voor om op die dag belijdenis van het geloof te doen. Wat een teleurstelling dat dat niet door kon gaan. Gedenk hen in uw gebeden. Twee bruidsparen zouden in mei trouwen. Ook dit moest helaas afgezegd worden. De seniorenreis kan nu niet doorgaan. Zoveel is er wat wij missen. Dat doet veel pijn.

Tegelijk blijven wij volhouden: de Heer is waarlijk opgestaan. Het is echt zo! Hij leeft – en wij zullen leven met Hem.

Wij zijn dankbaar dat de diensten goed te volgen zijn, via onze eigen website en youtube, ook in beeld. Dat is veel werk voor sommige mensen, maar het resultaat mag er zijn! Ik dank u persoonlijk ook voor de kaarten, berichtjes, die ik mocht ontvangen. Ook in deze tijd weten we ons als IJsseldijkers met elkaar verbonden in de ene Heer.

Blijf bidden, blijf zingen: Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. U zij de glorie, Opgestane Heer!

Ik wens u goede Paasdagen,

Ds. C. Baggerman, wijkpredikant 0180 – 761661