• Home
  • Creatief met de KinderNevenDienst

Creatief met de KinderNevenDienst

Zo lang er geen kerkdiensten zijn, krijgen de kinderen van de KinderNevenDienst  elke week  leuke opdrachten.
En daarover houden contact met de leiding en de dominee d.m.v. een app.
Wat de opdracht vorige week precies is geweest weten alleen de kinderen en hun (groot) ouders, maar dat zij dit wel héél origineel hebben uitgewerkt is ons allemaal wel duideljk als we de resultaten zien. Hout uit de natuur; een 3-D computertekening; lego; smeltkralen en omelet: al deze  verschillende materialen zijn gebruikt om de opdracht uit te voeren.
Wat een creativiteit!

 knd werk week 15 knd werk week 15.jpeg 2 knd werk week 15.jpeg 3  knd werk week 15 5 knd werk week 15 6