Wij gedenken

Op 28 maart  2020 is overleden Gerardus Johannes Warnik, op de leeftijd van 87 jaar.
Gerard was een trouwe bezoeker van de zondagse eredienst en verschillende activiteiten in de gemeente.
Wij zullen hem missen en wensen zijn nabestaanden veel sterkte en Gods nabijheid toe.