• Home
  • Collecten in de praktijk van nu

Collecten in de praktijk van nu

intro collectezakkenNu er geen diensten worden gehouden, zijn er ook geen collectes. Tegelijkertijd gaan de zaken in de gemeente door en blijft ook onze diaconale verantwoordelijkheid tellen, juist nu er zoveel armoede dreigt in zoveel landen.
Steeds als u de orde van dienst via de nieuwsbrief ontvangt, ziet u de rekeningnummers voor de collecten van kerkrentmeesters en diaconie.
U kunt iedere zondag iets overmaken, maar u helpt ons ook als u, bijvoorbeeld voor een paar weken in één keer een totaalbedrag overmaakt – als u dat kunt missen natuurlijk.
Het rekeningnummer voor de kerk is: NL84RABO0351976817 o.v.v. IJsseldijkkerk.
Het rekeningnummer van de diaconie is: NL98RABO0351902651 o.v.v. IJsseldijkkerk en het doel of de datum van de collecte.
Dank voor uw medewerking!