Wij gedenken

Zaterdag 25 april 2020 is overleden Arie Adrianus Bouwman op de leeftijd van 92 jaar.
De laatste periode van zijn leven woonde hij in Crimpenersteyn aan het Zandrak.
Hij was een trouw en meelevend lid die steeds weeksluiting in Crimpenersteyn en het Avondmaal in kleine kring bijwoonde.
De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden op donderdag 30 april.
We wensen de rouwdragende familie Bouwman sterkte en Gods nabijheid toe.