• Home
  • Vanuit het Algemeen College Diaconie (ACD)

Vanuit het Algemeen College Diaconie (ACD)

intro ACD geven om elkaarOmzien naar elkaar, het is de opdracht voor iedere christen. De diaconie neemt een deel van die opdracht op zich door om te zien naar mensen binnen en buiten de kerk. Vanuit de verschillende wijkgemeentes werken diakenen samen in het Algemeen College van Diakenen (ACD). Hier worden projecten gesteund maar bijvoorbeeld ook de collecteroosters opgesteld.
De Diaconie van de PKN Krimpen wil graag meedoen en bijdragen aan projecten in en rond Krimpen a/d IJssel. Het inloophuis of de voedselbank worden al jaren vanuit de Diaconie gesteund. Rotterdam is als de gemeente met de meeste armoede in Nederland een plaats waar we veel initiatieven steunen. Maar ook aan projecten in de wereld wil de diaconie bijdragen, waarbij vooral vergeten rampen en onbekende noodsituaties worden gesteund.  
Het is mogelijk om zelf suggesties te doen voor toekomstige collecte doelen. Deze kunt u sturen naar de

De situatie veroorzaakt door het corona virus treft ons allemaal. Ook de kerken en haar leden worden getroffen.
Nu er geen kerkdiensten meer zijn heeft de diaconie minder inkomsten terwijl de nood groter wordt.
De diaconie kan mensen binnen en buiten de kerk ondersteunen in deze moeilijke tijd.
Wilt u ons in deze tijd ook blijven ondersteunen zodat het werk van de diaconie door kan gaan.

Voor de wekelijkse diaconie collecten kunt u het onderstaande nummer gebruiken:
Bankrekening nr. NL98RABO0351902651
ten name van Diaconie Protestantse gemeente Krimpen a/d IJssel 
Vult u aub de bestemming van de gift in en diaconie IJsseldijkkerk
U kunt ook per maand geven, wij verdelen dan de gift in gelijke delen over de collectedoelen.
Gebruikt u dan de vermelding: gift per maand diaconie IJsseldijkkerk    
 

Traditiegetrouw is het in Krimpen mogelijk om door middel van de Diaconale Vrijwillige Bijdrage jaarlijks een bedrag te geven aan uw diaconie.
Binnenkort gaat deze actie weer van start.
U krijgt een brief met de vraag of u een bijdrage wilt leveren. Met uw bijdrage kunnen wij projecten blijven steunen vanuit de kerk. 

Voor een jaarlijkse Diaconale vrijwillige gift kunt u een bijdrage overmaken op:
Bankrekening nr. NL35 INGB 0000 1005 61
ten name van Diaconie Prot. Gem. Krimpen aan den IJssel
o.v.v.  DVB2020 IJsseldijkkerk (Y))