• Home
  • Kerkrentmeesters en kerkdienst- uitzendingen

Kerkrentmeesters en kerkdienst- uitzendingen

intro torenhaanBericht van de kerkrentmeesters van de IJsseldijkkerk:
Maandenlang konden wij niet naar de kerk vanwege het coronavirus. Dat was heel vervelend en onze predikant vond het bijna ondenkbaar dat de kerk op slot moest en er dus ook geen diensten meer gehouden konden worden.
Hij stuurde een mail naar de leden van de kerkenraad met de vraag: “ Is er niet een mogelijkheid om een eenvoudige video opname te maken en die uit te zenden? “ 
Diaken Dick de Klerk en koster Rob Ringoir hadden wel een idee en zij sleepten hun opname- en computer apparatuur naar de kerk en gingen aan het expirimenteren.
Het resultaat van hun expiriment was verbluffend. Iedereen, die thuis een computer heeft kon elke week via Youtube de dienst bekijken en meebeleven.
Onze scriba heeft van gemeenteleden diverse brieven en e-mails ontvangen met complimenten van de mooie opnames van de pastorietuin, toren van de kerk etc. en de bemoedigende kerkdiensten. 

Er kon in de diensten niet gecollecteerd worden en daardoor gaan we veel inkomsten missen dachten de kerkrentmeesters en de diakenen, maar die hadden het mis!
Op de bankrekeningen van diaconie en kerkvoogdij werden en worden met de regelmaat geldbedragen overgemaakt.
Zelfs meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. 
Heel hartelijk dank daarvoor.

Het kan nog lang duren voor we weer allemaal naar de kerk kunnen en Rob en Dick willen graag hun eigen apparatuur weer graag thuis  hebben en dus is de wens om nu permanent opnameapparatuur aan te schaffen.
Van het geld dat u extra heeft gedoneerd, zijn wij al aan het sparen.
In de begroting van de kerkvoogdij is geen rekening gehouden met de aanschaf van nieuwe video- en opname apparatuur maar we willen toch graag de benodigde spullen bestellen.
Helpt u mee de spaarpot verder te vullen ?
U vraagt zich misschien af: “ Hoeveel geld is er nodig ”?
Ongeveer € 9.000,00

We hopen dat u bereid bent om een extra bijdrage te leveren voor dit belangrijke doel voor onze wijkgemeente.
U kunt uw gift overmaken op  bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17 Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van Kerk-TV IJsseldijkkerk
Namens de kerkrentmeesters van de IJsseldijkkerk
Leo van der Schelling