• Home
  • Krimpens Kerkkoor stopt in stilte

Krimpens Kerkkoor stopt in stilte

Op 17 mei  2020 zou het Krimpens Kerkkoor voor de laatste keer in onze kerk zingen. Maar ook dat kon niet doorgaan.
Helaas heeft het koor moeten besluiten om nu, in stilte te stoppen.
Een groot gemis voor de leden, die zoveel met elkaar deelden, vreugde en verdriet.
Het is jammer dat het nu zo moest gaan, maar we mogen terugkijken op vele mooie jaren, waarin veel is bijgedragen aan de opbouw van de gemeente en aan de verspreiding van Gods Woord van liefde en blijdschap.
En dat blijft standhouden!
kerkkoor actie 2015 44