• Home
  • Wij gedenken Jan Blom

Wij gedenken Jan Blom

Overleden is op 25 mei 2020 Jan Blom. Hij is geboren op 28 augustus 1932 en is dus 87 jaar geworden. Hij was een betrokken lid van de IJsseldijkkerk en ging bijvoorbeeld ook graag mee met de seniorenreis. Wij hebben Jan Blom herdacht met de woorden die Jezus spreekt, als zijn vriend Lazarus gestorven is, en Hij daar overigens onbedaarlijk om moet huilen: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven. wie in Mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.’
We wensen mevrouw Blom, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en Gods troost toe.
Een uitgebreider Wij gedenken leest u in het Krimpens Kerkblad nr.7