• Home
  • Bij de kerkdiensten

Bij de kerkdiensten

intro kerk en pastorieWe zijn erg dankbaar en gelukkig dat we sinds Pinksteren weer met meer mensen in de kerk kunnen komen. De gemeente komt weer samen, verbonden met velen thuis. Dat is voorlopig nog wel even zo, maar toch: de deur gaat weer open, de klok wordt weer geluid, we zijn weer samen.
Vanaf Pasen hebben we de woestijnverhalen uit Exodus gelezen. Een lange tocht met moeilijke momenten: honger, dorst, aanvallen van buitenaf, maar ook met momenten van grote genade en volle openbaring: het Woord dat spreekt, de geboden die klinken, en de Heer die zich zelf laat zien.
Op 28 juni is voorlopig de laatste zondag dat we uit Exodus lezen. We vieren dan ook voor het eerst weer het heilig Avondmaal. Dit zal in een wat andere vorm moeten (we kunnen niet allemaal op 1,5 meter aan de tafel zitten), maar hier wordt goed over nagedacht. Het is toch wel heel belangrijk om dat sacrament weer te ontvangen, ter versterking van ons geloof!
Op 5 juli ’s ochtends lezen we Matteüs 11:25-30.
Op 12 juli is er de overstapdienst. We zijn blij dat we toch, ondanks alles, deze dienst kunnen gaan houden.
De kinderen van groep 8 (Gabriela, Nica, Hester, Twan, Isa, Lineke, Renate, Bente, Jurre, Elize en Suzanne) nemen afscheid en maken de overstap naar de Eethuiscatechese en de JongerenNevenDienst en naar ‘gewoon’ in de kerk zitten!
Het belooft een leuke dienst te worden rondom het verhaal van Bartimeüs – over: welke bril draag jij?
Goede en gezegende diensten gewenst, in de kerk of thuis met ons verbonden!