• Home
  • Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurNa een lange periode zonder vergaderen, is de kerkenraad woensdag 24 juni  2020 voor het eerst weer bij elkaar geweest. Met wat passen en meten lukte het om op voldoende afstand van elkaar in de achterzaal van de kerk samen te komen. Bij de koffie werden we getrakteerd op iets lekkers, ons aangeboden door een echtpaar uit de gemeente.
Deze vergadering bestond vooral uit de ontmoeting met elkaar, en het horen van ieders verhaal. Hoe heeft ieder de afgelopen periode ervaren, persoonlijk en in het ambt. Vooral voor de nieuwe ambtsdragers was het lastig om niet 'gewoon' te kunnen beginnen met het werk wat op je wacht. Zo kijken we allemaal uit naar een tijd dat de ontmoeting met iedereen weer gewoon is.