De KND spaart voor Mercy Ships

Jasper en Danielle Ringoir werken sinds kort voor Mercy Ships. Jasper zal vooral gaan werken met computers en helpen met computerproblemen en Daniëlle gaat als verpleegkundige aan het werk voor kinderen en volwassenen die aan boord komen. Wij willen als KinderNevenDienst geld inzamelen zodat Jasper en Danielle hun werk bij Mercy Ships goed kunnen uitvoeren. Elke zondag zal de Mercy Ships spaarboot in de hal staan waar wij het geld in gaan zamelen. U mag als volwassenen natuurlijk ook meehelpen!
KND mercy ships
Wilt u meer weten kijk dan op de site van Jasper en Danielle Ringnoir. http://www.jasperendanielle.nl 

Jasper en Danielle: “We hopen op een mooie tijd in Benin en hebben er alle vertrouwen in dat God ons daarin zal leiden”.

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in Zijn hand, ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij.

Social Media