Van de KinderNevenDienst

In de zomervakantie geldt het zomer-rooster van de kindernevendienst. Alle kinderen zitten samen in één groep en komen tijdens de collecte weer terug in de kerk. Er is dus wel iedere zondag kindernevendienst!

Disclaimer

Social Media