Overstapdienst oudste groep

Zondag 3 juli hebben Valérie, Nicole, Cécile, Beyoncé, Julia en Silvano afscheid genomen van de kindernevendienst. We hebben met elkaar een prachtige dienst gehad waar iedereen een eigen taak op zich heeft genomen zoals de voorlezen van een Bijbelgedeelte, gedicht voordragen of collecteren.

Valérie, Nicole, Cécile, Beyoncé, Julia en Silvano wij willen jullie bedanken voor al de gezellige jaren bij de Kindernevendienst. Wij hebben genoten van jullie inbreng, gezelligheid en enthousiasme.
Jullie zijn klaar om een nieuwe start te maken, klaar om naar het Voortgezet onderwijs te gaan en de overstap te maken naar de eethuis catechese. Wij hopen dat de bijbel die jullie hebben gekregen veel gelezen zal worden en dat jullie de liefde van Jezus zullen doorgeven aan degene die je ontmoet.
Wij wensen jullie Gods zegen toe bij deze nieuwe start.

Ga maar op weg

Ga maar op weg met je kennis en dromen.
Ga nu van hier, sla je vleugels maar uit.
Vlieg nu naar later en zoek waar je heen wilt.
Kies voor een weg die de toekomst ontsluit.

Speur naar een spoor dat het waard is te volgen.
Zoek naar een doel waar je echt voor kunt gaan.
Vraag naar een plek waar je houvast kunt vinden,
grond die je draagt, waar je stevig kunt staan.

Drink uit de bron die jouw dorst weet te lessen.
Eet van het brood dat verzadigt en voedt.
Deel met wie hongert naar vriendschap en vreugde.

Weet van de Droom die al eeuwenlang rondgaat.
Fluister die door en maak waar wat je zegt.
Doe wat je doen kunt, en deel van je kennis:
werk aan een wereld van vrede en recht.

Vlieg nu maar weg naar de toekomst van morgen.
Ga maar, je kunt het. Je bent er klaar voor.
Ga met Gods zegen en vind je bestemming.
Hoop en vertrouw op de Kracht die je draagt.

Leiding van de Kindernevendienst

Social Media