Bejaarden soos "De Rank"

Op 18 november 2015 vierden wij, als soos voor ouderen voor alle wijkgemeenten, het 50 jarig jubileum. Een mooi moment aan wij nog met vreugde aan terug denken. Maar de vreugde was van korte duur, binnen het bestuur kwamen de problemen van de ouderdom geleidelijk in beeld. De gezondheid van een aantal bestuursleden is nu zo dat we ons nu zorgen gaan maken, met het gevolg dat het niet meer zo verder kan gaan. Wij vragen een aantal enthousiaste gemeenteleden die ons komen versterken. Mensen die het hart op de goede plek hebben om voor de ouderen in de Soos iets te betekenen. Het zal jammer zijn als we moeten sluiten, de 'soos' is opgericht vanuit ‘’ De Rank" en we verwelkomen hier oudere gemeenteleden vanuit alle wijkgemeenten. De soos betekent veel voor onze leden, veelal een uitlaadklep om uit hun eenzaamheid en verdriet heen te komen.
Wij vragen u dringend om eens na te denken ons te helpen. Wij weten dat alles draait om vrijwilligers in diverse instellingen die ook nuttig zijn, en ook belangrijk zijn in de samenleving. Maar een groep ouderen van veertig leden die verder weinig hebben die in de steek te laten dat gaat ons aan het hart.
In het verleden is al meermalen een oproep geplaatst zonder resultaat. Het zal mooi zijn als we verder konden gaan en dat mooie werk kunnen voortzetten.
Het kan in toerbeurt 1 a 2 keer per maand zou welkom zijn.
De Soos begint iedere woensdag om 14.00 uur t/m 16.00 uur meestal maken we van te voren de zaal om 13.15 uur in orde.
Deze oproep is voor alle wijken.
Inlichtingen en vragen bel gerust tel. 512463 of 520187.

Het bestuur.

Social Media