Oogstzondag, Fruitbakjes, Voedselbank

intro oogstzondag 2017Het is altijd fijn om reactie te krijgen op dat wat je als diaconie doet, dat geeft blijk van betrokkenheid. De reacties zijn heel divers. Het blijft lastig om iets op een manier vorm te geven waar iedereen zich prettig bij voelt. Hier volgen twee voorbeelden van reacties die we recent ontvingen n.a.v. het stoppen van de fruitactie en het opzetten van de actie ‘voedselbank’.
Reactie 1: ‘Fijn dat jullie geen fruitbakje meer komen bezorgen, ik heb altijd al genoeg fruit in huis. Goed dat jullie nu een actie doen voor de medemens die het goed kan gebruiken.’
Reactie 2: ‘Krijgen we dit jaar geen fruitbakjes meer? Mijn buurvrouw kreeg wel een fruitbakje van de kerk.’
Het ligt voor de hand om eenmaal gestarte acties elk jaar te herhalen. Binnen de diaconie, zowel in het ACD als onze eigen wijkdiaconie, is er besloten de acties onder de loep te nemen. De Fruitactie is er één van. Hieronder onze bevindingen.
Jarenlang hebben de wijkgemeenten van Krimpen a/d IJssel deze actie gezamenlijk opgezet en uitgewerkt. Het realiseren van de actie werd echter steeds moeilijker uitvoerbaar. Enerzijds was het lastig om de juiste mensen te kunnen krijgen. Anderzijds kwam het verzoek van de verzorgingshuizen om geen fruit meer te geven.

Er is besloten te stoppen met de gezamenlijke actie en dit is bij de wijkgemeenten aangegeven. Vanaf vorig jaar vult elke wijkgemeente de actie op eigen wijze in. Als IJsseldijkkerk hebben we e.e.a. besproken en zijn we tot de conclusie gekomen te stoppen met het uitdelen van fruitbakjes.oogstdienst 2017 2

Tijdens de periode rond Dankdag/Oogstzondag realiseren we ons in het bijzonder dat we dankbaar mogen zijn voor alles wat we krijgen uit Gods hand. Het leek ons gepast om deze dank om te zetten in omzien naar mensen die met moeite een wekelijkse maaltijd op tafel kunnen zetten. Vandaar onze keuze voor de Voedselbank.

De gemeenteleden die destijds bezocht werden met een fruitbakje, worden nog regelmatig bezocht door leden van de WMIJ. We mogen ons als IJsseldijkgemeente gelukkig prijzen met de vele WMIJ-medewerkers die deze doelgroep bezoekt.oogstdienst 2017

Wij willen een ieder bedanken die meegeholpen heeft aan de inzamelingsactie voor de Voedselbank. We kunnen u verzekeren dat ze er blij mee zijn.

Uw wijkdiaconie.

Disclaimer

Social Media