Jaarthema Raad v. Kerken 2

intro duurzaamheid RvKEen 2e artikel in het kader van het jaarthema van de Raad van Kerken: "Duurzaam denken, duurzaam doen". Hierin  laten we mensen aan het woord die duurzaamheid handen en voeten geven. Misschien brengt het ons op ideeën. Dit seizoen denken we in onze kerken in Krimpen na over duurzaamheid.  Een interview  met Leo Nieuwhuizen over duurzaam ondernemen in de bouw.

Duurzaam ondernemen in de bouw

In gesprek met Leo Nieuwenhuizen, hoe duurzaam ondernemen in de praktijk van het bedrijfsleven werkt
Dit seizoen denken we in onze kerken in Krimpen na over duurzaamheid. In onze gemeentes zijn er veel mensen die hier concreet handen en voeten aan geven. Dit keer ben ik op bezoek bij Leo Nieuwenhuizen. Leo heeft 40 jaar gewerkt in een managementfunctie op het gebied van ICT en Civiele Techniek bij de Gemeente Rotterdam. Na zijn pensionering werkt hij nog een paar dagen in de maand voor een stichting van de Gemeente als adviseur bij projecten op het gebied van bouwinnovatie. Interessant om eens van hem te horen wat er in de bouw op het gebied van duurzaamheid gebeurt.

Geen twijfel
Aan de vooravond van de thema-avond van de Raad van Kerken in De Wingerd over de strategische visie op de Krimpenerwaard met stedenbouwkundige Riek Bakker spreek ik met Leo af in zijn appartement in Lansingh-Zuid. Leo kent Riek nog uit zijn Rotterdamtijd en heeft wel eens met haar samengewerkt. Alsvanzelf komt ons gesprek hierdoor meteen op duurzaamheid bij de overheid. Waarom is dat nou zo belangrijk voor de gemeente? “De noodzaak lijdt geen twijfel. Het klimaat verandert. Wereldwijd zijn de effecten zichtbaar. Het tempo lijkt de afgelopen jaren wel te versnellen. 10 Jaar geleden spraken we hier nog niet over. Maar we zullen ons wel moeten aanpassen aan de veranderingen. Rotterdam als grootste haven van Europa moet wel het voortouw nemen in het tegengaan van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. De haven en industrie van Rotterdam zijn het kloppende hart van de Nederlandse economie en een banenmotor voor Rotterdam en omgeving. Uitdaging is te blijven vernieuwen en investeren in innovatieve en schone technieken.”

Groene gebouwen
Eén van de taken van Leo is het samenbrengen van partijen die de bouwprocessen standaardiseren en een 3D database bestand maken met alle processen en hun milieubelasting. Want een standaardoplossing volstaat lang niet altijd meer om aan de voortdurend veranderende wensen en eisen te voldoen. Naast kennis en ervaring is inlevingsvermogen en creativiteit vereist. “Anders denken, anders doen. Reeds in de ontwerpfase van een gebouw moet al rekening gehouden worden met duurzaamheid. Bijvoorbeeld gebruik van sloopmateriaal voor nieuwbouw: beton- en metselwerkgranulaat van oude funderingen en muren en balken opnieuw gebruiken. Milieuvriendelijke materialen gebruiken, zoals hout uit duurzaam beheerde bossen. Energiezuinig ontwerpen. Flexibel en demontabel bouwen. Maar ook sneller bouwen om minder overlast voor het verkeer te creëren.“

Mentaliteit
In het bedrijfsleven moet je als opdrachtnemer wel mee in de wereld van duurzaam ondernemen en circulaire economie wil je op overheidsopdrachten kunnen inschrijven. In de duurzaamheidsparagraaf in de aan te besteden onderhoudscontracten staat dat de opdrachtnemer met voorstellen moet komen om de gebouwen te verduurzamen. Een goede zaak dus.
Maar hoe ziet Leo dat zelf als consument en speelt geloof daarin ook een rol? “Om een grote stap voorwaarts te maken, moet je zorgen dat er duurzamere producten in de schappen liggen. Maar consumenten willen ook voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en kiezen op basis van prijs in plaats van duurzaamheid. Die mentaliteit moet veranderen.
Hoe krijg je mensen zo ver? Ik maak me wel zorgen over de klimaatveranderingen, de vele CO2-uitstoot enz. Hoe zal het zijn over 40 jaar? Hoe is de wereld dan voor mijn kinderen en kleinkinderen?”

Iedereen is verantwoordelijk
Leo vertelt dat de kleinkinderen wel eens komen logeren bij hem. Ze gaan dan spelletjes doen of naar het bos. Ja, en je hoeft geen groot bioloog te zijn, om onder de indruk te raken van de alledaagse pracht van de natuur of de weersverschijnselen. Hoe rijk en gevarieerd heeft God de schepping op deze planeet, en tegelijkertijd in de hele kosmos, gemaakt. Maar deze prachtige creatie van God is ook uitermate kwetsbaar. “Het is onze verantwoordelijkheid om als goede rentmeesters met de schepping om te gaan. Maar niet alleen gelovigen dragen zorg voor de natuur, iedereen moet dat doen.”

Tot slot
De toekomst is niet te vangen in een blauwdruk. Het is een verhaal dat we samen maken. Wij kunnen er nu iets aan doen en zo een stukje van de wereld veranderen. Dit verhaal van Leo over de innovatie van in de bouw doet er dus ook toe!
Jacqueline Snijders

Social Media