Vacatures kerkenraad

intro kerkenraad kleurMet grote dankbaarheid maakt de kerkenraad bekend dat een drietal gemeenteleden bereid is gevonden om een ambt te aanvaarden. Het zijn dhr. Arjen de Bruin, Burg. Aalberslaan 173, als ouderling; mevr. Els Nijmeijer, Middenwetering 23 als ouderling; mevr. Annemieke Ringoir-Bijl, Ambachtstraat 12 als ouderling-scriba. Wij zijn heel blij dat zij gehoor hebben gegeven aan de roeping vanuit de gemeente.
Toch zijn er ook nog vacatures voor ouderling en ook voor ouderling-kerkrentmeester. Daarom nodigt de kerkenraad u uit om hiervoor namen in te dienen. Dit kan bij de scriba, Ciska de Ligt. Denkt u met ons mee, en bidt u met ons mee, en als u gevraagd wordt, zeg dan niet meteen ‘nee’, maar bedenk dat iedereen zijn bijdrage kan leveren aan de opbouw van de gemeente van Christus.

Social Media