Jeugdouderlingen vragen hulp bij activiteiten

Wij, Corina van Wijnen en Marja van Meijeren, zijn 2 jeugdouderlingen en we proberen veel leuke dingen voor de jongeren tussen de 12 en 16 jaar te organiseren. In samenwerking met de Rank, Ark en Wingerd gaat dat ook prima. Maar we kunnen wel wat hulp gebruiken. Wij hebben beide onze gezinnen en we hebben niet altijd de tijd om van alles te doen.
Wie wil ons helpen om een aantal activiteiten te organiseren en bij te wonen?Ook willen we voor de 16+ jeugd activiteiten organiseren, om te beginnen een 16+ kamp in april 2015. Wie wil ons daarbij helpen? We vragen de hulp bij het organiseren en eventueel bijwonen van het kamp.
Ook voor het PKN tienerkamp in oktober kunnen we nog hulp/nieuwe leiding gebruiken. Wie meldt zich aan? Voor informatie kun je mailen met . We hopen dat er nog meer mensen zijn die zich betrokken voelen bij de jeugd en ons willen helpen. Hartelijke groet van de jeugdouderlingen.