Contactmiddag PCOB

De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 21 november a.s. een contactmiddag in “de Tuyter”, aanvang 14.00 uur. De heer en mevrouw Kieviet uit Sommelsdijk komen naar Krimpen aan den IJssel om een beeldpresentatie te verzorgen over het leven van Maarten Luther, de hervormer die 500 jaar geleden zijn 95 stellingen heeft geschreven. Iedereen is van harte welkom.
F.P. van Rij, secretaris van de PCOB-afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. Deze middag wordt een beeldpresentatie vertoond, waardoor op indrukwekkende wijze u als het ware wordt meegenomen door het boeiende leven van Maarten Luther, een hervormer van het eerste uur. Maarten Luther, geboren in 1483 en streng gelovig opgevoed naar de regels van de Rooms Katholieke Kerk, was er al jong van overtuigd dat God een genadeloze Rechter was. Hij was bang voor Hem! Dat bleek wel toen de 21-jarige Maarten door een zware onweersbui werd overvallen. Werkelijke doodsangst bezette zijn ziel, want de dood zat hem op de hielen! En dan…? Deze gebeurtenis maakte zo’n diepe indruk op Luther dat hij een heilige belofte deed: Hij zal het klooster in gaan! Maar.., het kloosterleven bracht hem niet de zielenrust welke hij er hoopte te vinden. Wat hij ook deed.., hoe hij ook leefde naar de regels van de kerk.., hij vond maar geen rust. Luther was 30 jaar oud toen God hem liet zien dat Hij niet alleen rechtvaardig is, maar ook barmhartig en genadig! Dát gaf Luther rust, want toen mocht hij al zijn zonden en tekortkomingen werpen op Christus. Deze ommekeer in zijn leven heeft grote gevolgen gehad voor de kerk in zijn tijd, maar uiteindelijk ook voor onze tijd. Daarom gedenken wij dit jaar in het bijzonder de reformatie, omdat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen heeft geschreven.

Social Media