De seniorenreis

Op maandag 1 mei vertrekken we om 10.00 uur van de parkeerplaats voor onze jaarlijkse seniorenreis, dit keer naar Vierhouten. We hopen op een mooie week waarin we kunnen genieten met elkaar en van de activiteiten die op het programma staan. Vrijdag 5 mei hopen we in de loop van de middag weer gezond en wel in Krimpen aan te komen.

Eethuis/Follow me Next

Op 3 april was al weer de laatste keer van dit seizoen. Het was een feestelijk avond waarop de leiding de kokers/kooksters en de afwassers bedankten voor hun medewerking dit seizoen. Op hun beurt werd de leiding door de kerkenraad bedankt voor hun inzet en hun bijdrage. Blij en dankbaar zijn we voor het afgelopen seizoen, maar ook voor het bericht dat de hele leiding zich ook het komende seizoen weer wil inzetten. 
Wel zijn we nog wel op zoek naar nieuwe kokers/kooksters en afwassers. Hoe meer handen hoe minder vaak ieder aan de beurt komt. Stel ons niet teleur en meldt u aan bij Marja van Meijeren of bij de scriba. Alvast dank!

In memoriam

Op 5 april 2017 is ANNIGJE STREEFKERK - SCHENK op de leeftijd van 85 jaar overleden. Annie werd geboren in Krimpen in een groot gezin. Na de lagere school ging ze naar de ULO maar al gauw moest ze thuis komen helpen. Toen ze bij van der Giessen de Noord werkte ontmoette ze Floor Streefkerk. Er was een klik met hem, ook omdat hij net als zij gereformeerd was. Gelukkig was er veel contact vanuit de gemeente en in onze gesprekken ook op de avondmaalszondag als ik aan huis avondmaal kwam vieren, waren intensief. Op de dag van haar sterven mocht ik haar nog opzoeken in het Havenziekenhuis.

Eethuis/Follow me Next

Het seizoen zit er weer op. Waar blijft de tijd. We zijn dankbaar dat ook dit werk steeds weer doorgaat. Met een enthousiast team dat leiding geeft aan dit stukje kerkenwerk. Hartelijk dank daarvoor. We hopen dat op 11 september, allen uitgerust en vol goede moed, het nieuwe seizoen van start mag gaan.

Samen kerk in Krimpen

Er is  in de komende tijd veel te doen. We hebben het voor u even op een rijtje gezet: op zondag 7 mei 2017 is er weer een Krimpen Zingt dienst in kerkgebouw de Ark. Bijzonderheden vindt u in onze website-agenda. Op dinsdag 9 mei is er de 3e thema avond van de Raad van Kerken: Hoe ga je met elkaar om als mensen afkomstig uit verschillende kerken? Meer informatie in een artikel en in de agenda van onze website.Op woensdag 10 mei wordt ook dit jaar het Kerkenpad georganiseerd op initiatief van de Raad van Kerken. Hierbij zijn schoolkinderen van Krimpen aan den IJssel uitgenodigd om eens binnnen te kijken in de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Krimpen. Als u dus grote groepen kinderen voorbij ziet fietsen....Kerkenpad! Meer informatie op onze website bij ACTIVITEITEN. Op 11 mei  is er in kerkgebouw de Wingerd een inloopmiddag met Roxanne Waring van buro Moetd over preventie ouderenmishandeling: ‘Zijn zorgende handen ook veilige handen?'  Tenslotte is er op 14 mei een bijzondere ochtendienst met popsongs in kerkgebouw de Wingerd. Van deze laatste 2 activiteiten en van de Thema-avond door de Raad van kerken vindt u ook informatie op www.pknkrimpen.nl

3e Thema avond Raad van Kerken

Het thema van deze laatste themavond in dit seizoen is: Hoe ga je met elkaar om als mensen afkomstig uit verschillende kerken? In P.I. de IJssel zijn ze niet anders gewend, ze vormen er een bijzondere gemeenschap met vele verschillende mensen afkomstig uit allerlei milieus, kerkelijk achtergronden en landen. In een interview zegt Bosboom:“Telkens ben ik weer geraakt als ik tijdens de voorbeden 45 koppen naar beneden zie gaan en een speld kan horen vallen. Zeker dit laatste is bijzonder in een omgeving waar het vaak onrustig is. Op dat moment vormen we samen gemeenschap van Christus, met alle nationaliteiten die er zijn.” Op deze avond gaat Bosboom, zelf van Rooms Katholieke huize, met ons in gesprek over de vraag: hoe ga je in en buiten je geloofsgemeenschap op een goede manier om met de verschillen in traditie?

Bijbeluur

Op woensdag 26 april en 3 mei is er in verband met vakantie van Joke van der Hout geen Bijbel uur. Het volgende Bijbel uur is op 10 mei. Joke bespreekt dan psalm 23.

Verslag wijkgemeente samenkomst op 18-04-17

gemeenteraadpleging 1  18 4 17Verheugend veel leden van onze IJsseldijkkerk wijkgemeente waren gekomen op deze, zo kort van tevoren bekend gemaakte datum. De voorzitter van onze kerkenraad én voorzitter van de beroepingscommissie, Leo v.d. Schelling, opende de samenkomst met het lezen van Marcus 16, vers 9-14 en gebed. Daarna hoorden de meer dan 100 aanwezigen hoopvol nieuws over de contacten die zijn gelegd met een te beroepen dominee. De aanwezigen werd om een schriftelijke stemming gevraagd. Een tweede onderwerp van deze avond was de voortgang van het PKN-Krimpen beleidsplan: ‘Zicht op overmorgen’ waarover informatie werd gegeven. Voor wie op 18-04-17 niet aanwezig kon zijn kan hieronder een uitgebreid verslag lezen en/of de geluidsopname (aanklikken:uitzending 18 april 2017) die gemaakt is van deze samenkomst beluisteren.

Voorbede/gesprek

Nu er geen speciale voorbedediensten meer zijn willen we u toch graag de mogelijkheid tot voorbede bieden. Wij kunnen ons voorstellen dat hier toch behoefte aan is. Mocht u voor uzelf of anderen voorbede wensen, dan kunt u na iedere ochtenddienst terecht in de consistorie waar mensen aanwezig zullen zijn om met u in gesprek c.q. in gebed te gaan. Voel u vrij om te komen. Het gebedsteam

Social Media