Zicht op overmorgen

De Algemene Kerkenraad heeft in de vergadering van 14 september 2016 unaniem het Beleidsplan 2017 t/m 2020 'Zicht op overmorgen' als Concept vastgesteld.
Dat concept-beleidsplan is inmiddels aan alle wijkkerkenraden en aan de colleges (CvK, ACD, Jeugdraad en CMC) ter consultatie aangeboden met het verzoek per uiterlijk 31 januari 2017 een reactie hierop te geven. Tevens is aan de wijkkerkenraden van Ark, Rank, IJsseldijkkerk en Wingerd gevraagd om in iedere wijk een gemeenteavond hierover te organiseren. Daarnaast wordt er, onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, in de maand november a.s. een Protestantse Gemeente-brede avond gehouden.
Ook wordt het Concept aan de orde gesteld bij de samensprekingen. De aanbiedingsbrief van de AK aan wijkkerkenraden en colleges treft u ter informatie hier. Het concept-beleidsplan 2017 t/m 2020 "Zicht op overmorgen" treft u hier

Social Media