Verslag start jubileumjaar

Op maandag 31 oktober 2016 kwamen de wijkgemeenten van de 6 PKN kerken in Krimpen aan den IJssel bij elkaar in het eerste kerkgebouw van Krimpen aan den IJssel: de IJsseldijkkerk.Voor een belangstellend publiek begon een dienst waarin ds. Groenendijk in haar openingswoord ook meteen de nadruk legde op de wereldwijde viering van de 500e jubileumdag van de Reformatie, de dag dat wordt herdacht dat Luther in 95 stellingen zijn wens kenbaar maakte om de (RK)kerk weer terug te brengen tot de kern. Ds. Mensink las ons voor uit het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief en maakte in zijn prediking het verband duidelijk tussen dit Bijbelgedeelte en de zienswijze van Luther. De gebeden werden met verschillende kerken samen geleid en er werden (uiteraard) liederen toegeschreven aan Luther gezongen.Direkt na afloop van de dienst klonken 2 trompetten die het verschijnen van Luther aankondigden.

Hij was samen met zijn studenten gekomen om aanwezig te zijn bij dit 500-jarig jubileum en ging ons voor naar de kerkdeuren, waar hij een vel papier ophing om daar een begin te maken met 95 nieuwe stellingen.

Nadat hij, zijn studenten en de gemeente Krimpen aan den IJssel een stelling hadden opgeschreven, nodigde hij alle leden van de PKN-kerken in Krimpen aan den IJssel uit om samen in totaal 95 nieuwe stellingen te bedenken.

Over deze stellingen wordt op 23 februari 2017 een debat gehouden in de collegezaal van het Krimpenerwaard College.
Denk ook mee over een of meerdere stellingen en noteer deze hier

Na het zingen van het bekende lied: ‘Een vaste burcht is onze God’, begeleid door trompetklanken, werd er nog nagepraat in de achterzalen van de IJsseldijkkerk bij een kopje koffie/thee.

Social Media