Pastoraat vanaf 1-1- 2017

Zoals u wellicht hebt gehoord heeft ds. Van der Hoeven aangegeven dat hij vanaf 1 januari minder uren beschikbaar heeft voor pastoraat in onze wijkgemeente. We zijn dankbaar dat hij al ruim dan 2 jaar zoveel werk heeft verzet en dat hij na 1 januari a.s. nog steeds beschikbaar is voor crisispastoraat. Dankbaar zijn we dat we Joke van der Hout-van Twist bereid hebben gevonden om met ingang van 1 januari structureel 12 uur per week pastoraal werk te komen doen met daarnaast incidenteel een aantal avonduren gericht op jeugd/jonge gezinnen.

Haar vaste werkdag is de woensdag zodat ook na 1 januari het Bijbel uur kan doorgaan.
Joke heeft 8 jaar geleden (sept. 2008/juli2009) in het kader van haar opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede, stage gelopen bij ds. Van der Hoeven. Wellicht hebt u toen al kennis met haar gemaakt.
Op 1 januari start zij met haar werk. In de ochtenddienst zal zij aanwezig zijn en na de dienst kunt u nader kennis met haar maken.
We heten haar vanaf deze plaats nu al welkom in onze wijkgemeente en hopen dat zij haar werk met plezier en tot groei en bloei van onze wijkgemeente mag verrichten.

Social Media