Contact

Soms komt het voor dat gemeenteleden contact willen hebben met de wijkouderling, zeker nu we nog geen eigen predikant hebben. U kunt natuurlijk altijd een van de kerkenraadsleden aanspreken en een afspraak maken. Maar vanaf 1 januari 2017 hangen er aan het mededelingenbord in de hal en achterzaal van de kerk ook invulbriefjes waarop u dit verzoek kunt aangeven. Ook voor een afspraak met pastoraal mederwerkster Joke v.d. Hout- v. Twist kunt u een briefje invullen. Het ingevulde briefje kunt u in de collectezak deponeren waarna er contact met u zal worden opgenomen.

Social Media