Doel zendingsbussen 2017

intro leprazending
Dit jaar willen we de zendingsbussen bestemmen voor het mooie werk van de leprazending in India. Lepra maakt elk jaar meer dan 210.000 slachtoffers. Veel leprapatiënten raken blijvend gehandicapt omdat de ziekte pas laat wordt ontdekt. Dit is niet nodig! Met uw steun kunnen we handicaps bij leprapatiënten voorkomen. Lepra maakt elk jaar meer dan 210.000 slachtoffers. Veel leprapatiënten raken blijvend gehandicapt omdat de ziekte pas laat wordt ontdekt. Dit is niet nodig! Met uw steun kunnen we handicaps bij leprapatiënten voorkomen.

Mohammad kon zijn handen niet meer gebruiken.

Mohammad was 11 jaar toen hij lepra kreeg. Een paar jaar later had de ziekte zijn lichaam totaal verminkt. Zijn handen en voeten waren krom en hij kon zijn ogen niet meer sluiten. De kans was groot dat Mohammad blind werd. Depressief kwam Mohammad bij het ziekenhuis van Leprazending aan. Hij wilde eigenlijk niet meer leven.

Gelukkig werd Mohammad in het ziekenhuis geholpen. Hij heeft meerdere hersteloperaties aan zijn handen en voeten gehad. Binnenkort wordt hij aan zijn ogen geopereerd. Daarna kan Mohammad weer naar school en werken aan zijn toekomst.

De kosten van een operatie

· Oogoperatie € 41

· Handoperatie € 133

· Voetoperatie € 92

In India kunnen we efficiënt en tegen lage kosten medische handelingen uitvoeren. Dit is niet te vergelijken met Nederland.
Met uw steun kunnen we handicaps bij leprapatiënten voorkomen!

Social Media