In memoriam

Op 9 maart 2017 is JAAPJE WILLEMINA STOLK-GROENEVELD overleden. Ze is bijna 94 jaar geworden. Het overlijden van onze zuster ging heel snel en het is voor Hans die zo goed voor haar zorgde een enorm verlies. Op 15 maart hebben we haar bij haar man op Waalhoven begraven na een rouwdienst in de aula aan de Olm. Daar lazen we psalm 84 en vonden kracht in het woord van God: ‘Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion’.Moge de Here God Hans sterken en troosten.  In 1949 werd Hans geboren. Jaaps (zo heette ze in de familie) zorgde voor het gezin, dat aan de Noorderstraat een fijn huis vond. Vanaf 1994 kwam Hans naar de kerk en zijn moeder kwam mee. Zo leerden we elkaar ook kennen. Toen woonden Hans en zijn moeder al op Hoogstade. Prachtig dat onze zuster dankzij de goede zorgen van Hans tot het laatste thuis kon blijven, ook toen het lopen gaandeweg moeilijker werd.
Ds. W.P. van der Hoeven

Social Media