Samenkomst wijkgemeente IJsseldijkkerk

Verheugend veel leden van onze IJsseldijkkerk wijkgemeente waren gekomen op deze, zo kort van tevoren bekend gemaakte datum. De voorzitter van onze kerkenraad én voorzitter van de beroepingscommissie, Leo v.d. Schelling, opende de samenkomst met het lezen van Marcus 16, vers 9-14 en gebed. Daarna hoorden de meer dan 100 aanwezigen hoopvol nieuws over de contacten die zijn gelegd met een te beroepen dominee. De aanwezigen werd om een schriftelijke stemming gevraagd. Verheugd waren we toen na het tellen van de stemmen bleek dat alle 108 uitgebrachte stemmen positief waren en instemden met het voornemen om een beroep uit te brengen op ds. C. Baggerman uit Yerseke.

Social Media